EUROPESE MERKREGISTRATIE, NU DE VOORDELIGSTE TARIEVEN (Klik Hier)


HOMEINFORMATIE MERKREGISTRATIEMerkregistratie

Om een beroep te kunnen doen op de geldende regelgeving voor merkbescherming in de Benelux of de Europese Unie, dient men voor een merk te beschikken over een merkregistratie. Enkel het in gebruik hebben van een merk geeft geen merkrecht. Ook het hebben van een domeinnaam creëert géén merkrecht. Men dient een merk te registreren in het merkenregister.

Ook in het merkenrecht geldt dat voorkomen beter is dan blussen. Met andere woorden: u kunt het beste zelf tijdig uw merk registreren, dan dit na te laten en later te ontdekken dat een derde partij dit heeft gedaan. Alleen via een lange gerechtelijke procedure kan men een en ander dan weer herstellen, een procedure waarvan de kosten een veelvoud bedragen van een merkregistratie.

Wacht dus niet af, maar neem actie !!

Naam Registreren

Bij het registreren van een merk gaat de gedachte vrijwel altijd eerst uit naar de naam zelf, het woordmerk. Een woordmerk registreert men in de regel gewoon in blokletters waarbij hoofdletters of kleine letters geen verschil uitmaken. Als merknaam kan men natuurlijk denken aan de naam van een product, maar ook aan de naam van een bedrijf, van een (sport)vereniging of van een stichting.

Logo Registreren

De mogelijkheden van merkregistratie beperken zich niet tot een naam, ook een beeldmerk of een logo dient men als merk te registreren. Hierbij kan men denken aan een bedrijfslogo maar eveneens aan de afbeelding van een verpakking. Logo's van bedrijven staan op briefpapier, bedrijfsauto's, werkkleding, bedrijfsbrochures, gevels van gebouwen en uiteraard ook in reclame uitingen.

Handelsnaam of Bedrijfsnaam Registreren

Verder geldt dat tevens het registreren als merk van een handelsnaam of een bedrijfsnaam zeer zinvol is. Hoewel een handelsnaam of bedrijfsnaam enige bescherming geniet via de Handelsnaamwet, valt deze bescherming in het niet bij de veel ruimere bescherming die het Benelux Merkenverdrag of de het Europese Merkenverdrag biedt. Men kan via een merkregistratie een handelsnaam in één keer beschermen voor de gehele Benelux of de gehele Europese Unie. Via de Handelsnaamwet is dit niet haalbaar.

Woordmerk, Woordbeeldmerk, Beeldmerk Registreren

Bij het registreren van merken wordt in het algemeen onderscheid gemaakt tussen de volgende type merken:

Woordmerk: Het merk betreft enkel de naam, het merk wordt weergegeven in blokletters.

Woordbeeldmerk: Het merk betreft de combinatie van de naam én een beeldmerk. Het merk bestaat uit tekst en een afbeelding.

Beeldmerk: Het merk bevat geen tekst en bestaat enkel uit een afbeelding.

Waarom Uw Merk Registreren ?

1. Merkregistratie creëert een exclusief recht op een merk voor uw producten en/of diensten.  
2. Zonder merkregistratie kan men niet optreden tegen merkinbreuk door derden.  
3. Een merkregistratie is 10 jaar geldig, omgerekend per jaar zijn de kosten zeer laag.  
4. Afwachten levert het risico op dat men wordt geconfronteerd met registratie door een derde.  
5. Opname van uw merk in het merkenregister heeft ook een defensief karakter.  

European Trademark RegistrationMerk Registreren - Beste TariefMerk Beschermen - Beste TariefMerk Deponeren - Beste TariefMerk Vastleggen - Beste TariefMerknaam Registreren - Beste TariefMerknaam Beschermen - Beste TariefMerknaam Deponeren - Beste TariefMerknaam Vastleggen - Beste TariefLogo Registreren - Beste TariefLogo Beschermen - Beste TariefLogo Deponeren - Beste TariefLogo Vastleggen - Beste TariefHandelsnaam RegistrerenHandelsnaam BeschermenHandelsnaam DeponerenHandelsnaam VastleggenNaam Registreren - Beste TariefEuropean Trademark RegistrationNaam Beschermen - Beste TariefNaam Deponeren - Beste TariefNaam Vastleggen - Beste TariefBedrijfsnaam RegistrerenBedrijfsnaam BeschermenBedrijfsnaam DeponerenBedrijfsnaam VastleggenBedrijfslogo RegistrerenBedrijfslogo BeschermenBedrijfslogo DeponerenBedrijfslogo VastleggenMerkregistratie: Waarom ?Europees Merk RegistrerenEuropees Merk BeschermenEuropees Merk DeponerenEuropees Merk VastleggenHandelsnaam Europa RegistratieHandelsnaam Europa BeschermingHandelsnaam Europa DeponeringHandelsnaam Europa Registratie